چیک چت بهترین روم فارسی چیک چت بهترین روم فارسی.چت.بهترین چت روم فارسی.چیک.سایت،چیک چت،چیک. http://www.chicchat.tk 2019-03-23T22:35:42+01:00 text/html 2017-08-05T13:39:42+01:00 www.chicchat.tk مهران رضایی طراحی آنلاین,طراحی اسم ,طراحی تصویر به صورت متحرک وثابت http://www.chicchat.tk/post/8 <div align="center"><br><br><br><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای&nbsp; زیبا سازی اسم&nbsp; <font color="#FF0000">برای&nbsp;<i> پروفایل&nbsp; چت روم</i> </font>به شکل تصویر ومتحرک وثابت روی تصویر زیر کلیک کنید</b></font><br><br><br><br><a href="https://cooltext.com/" target="" title=""><img src="http://www.rbz.loxblog.com/upload/r/rbz/image/super_man.png" alt="" hspace="0" height="128" border="0" align="bottom" width="472" vspace="0"></a></div> text/html 2017-07-07T16:20:17+01:00 www.chicchat.tk مهران رضایی اعتماد به نفس یعنی http://www.chicchat.tk/post/5 <div class="post-img" align="center"> <a href="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/7/7/19/1499440554663477.jpg"> <img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/7/7/19/500x888_1499440554663477.jpg" alt="عکس و تصویر اعتماد به نفس یعنی برای خودت زندگی کنی ➖ بایستی و از سوژه ای که ..."> </a> </div> <h1 class="post-text"> <font size="3">اعتماد به نفس یعنی برای خودت زندگی کنی<br>➖ بایستی و از سوژه ای که خوشت آمده عکس بگیری!<br>➖ وسط <a class="tag-item" href="http://wisgoon.com/hashtag/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88/">#پیاده_رو</a> عزیزانت را در آغوش بگیری..<br>➖ وسط <a class="tag-item" href="http://wisgoon.com/hashtag/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88/">#پیاده_رو</a> اگه دلت گرفت یهو بزنی زیر گریه...<br>➖ وسط جمع قربان صدقه ی مادرت بروی<br>➖ در کوچه با بچه ها دنبال بازی کنی<br>➖ بخندی،<br>➖ بازم گریه کنی...<br>➖ عمر هیچ کس قرار نیست جاودانه باشد...</font><br> </h1> text/html 2017-01-13T13:59:05+01:00 www.chicchat.tk مهران رضایی تندیس چت http://www.chicchat.tk/post/1 <br> <div align="center"><span style="color: red; font-family: arial;"><strong><span style="font-size: x-large;">آدرس جدیدسایتهای مشترک <br></span></strong></span></div><a href="http://www.chicchat.ga" target="" title="تندیس چت"></a><div align="center"><a href="http://www.chicchat.ga" target="" title="تندیس چت"><span style="color: red; font-family: arial;"><strong><span style="font-size: x-large;"><br><span style="color: black; font-family: tahoma;"><span style="color: green;">(چیک چت وتندیــس چـــــــــــت)<br></span>&nbsp;</span></span></strong></span></a><a href="http://www.chicchat.ga" target="" title=""><div align="center"><span style="color: red; font-family: arial;"><strong><span style="font-size: x-large;">روی بنر پایین کلیک کنید</span></strong></span></div><p></p></a></div><p><br><br><br></p><div style="text-align: center;" align="left"></div><div style="text-align: center;" align="left"><a href="http://www.chikchat.tk" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/vdxa_q388mru7egn81ny3pk0q.gif" alt=""></a></div>